ΓΚΕΤΟ 22 – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – GETO 22 ( ΠΡΟΒΑ )