Οι υποψηφιότητες των Mad Video Music Awards 2013 by Vodafone! (Homemade 24.5.13)