Πλήρης Διάρκεια – Mad Video Music Awards 2013 by Vodafone