Anna Vissi – Apolito keno, Larnaka, Anna Me Pathos Tour, 29/07/2013