Anna Vissi – I Vraka, Larnaka, Anna Me Pathos Tour, 29/07/2013 [fannatics.gr]